Koncept Dutch For You aneb proč studovat online?


Jak nápad online výuky vznikl
Když jsem se v roce 2006 začala naplno věnovat výuce nizozemštiny, znamenalo to v praxi každodenní dojíždění do firem a jazykových škol. Brzy jsem začala dostávat nabídky na výuku mimo Prahu. Nechtěla jsem cestovat ještě více a tak mě napadlo využívat při výuce Skype. Před osmi lety byla tato studijní metoda málo rozšířená, mým studentům se však zalíbila. Také nechtěli dojíždět popř. si za lekce připlácet. Když jsem se v roce 2012 přestěhovala trvale do zahraničí, přesunula jsem na Skype všechny kurzy. V současné době komunikuji převážně se studenty v Nizozemsku, Belgii, České republice a Slovensku. Někteří z mých studentů pocházejí z USA, Austrálie, Argentiny, Maďarska, Polska a dalších zemí.

Jaké výhody přináší studium online
Přestože se občas setkávám s názorem, že hodiny na Skypu musí být neosobní, ráda Vás přesvědčím o opaku. Prostředníctvím tohoto programu je možné navázat úzký kontakt, spolupráce bývá velmi intenzivní. Student se musí celých 60 či 90 minut plně soustředit. Proto mám zkušenost, že 60 minutová lekce na Skypu je intenzivnější než 120 minutová lekce ve skupině. Student neztrácí čas dojížděním, nemusí se přizpůsobovat dalším kurzistům, věnuje se studiu z pohodlí domova. Pokud máte pochybnosti, můžete zkusit zdarma ukázkovou lekci a rozhodnout se až posléze.

Filosofie Dutch For You = efektivní a zábavné studium
Filosofie Dutch For You je založená na efektivním využívání času a dosažení maximálních výsledků. Čas bývá nejčastějším důvodem, proč se nemůžeme studiu věnovat, proto považuji za důležité jím neplýtvat, aby byl pro studium prostor. Doplňkové programy, jako jsou E-learning a SMS-learing, vycházejí také z této filosofie. Nabízejí studentům možnost využít každou volnou chvíli. Pokud jste na služební cestě nebo na chatě, vždy můžete využít pár (desítek) minut a něco se naučit. Díky SMS-learningu je možné studovat nová slovíčka třeba cestou do práce. I pět minut denně je lepší než se nizozemštině nevěnovat vůbec. Efektivita výuky s Dutch For You spočívá dále v dobře promyšleném a pestrém individuálním programu. U každého studenta určím nejdříve jazykovou úroveň a následně s ním proberu jeho situaci a potřeby. Na základě těchto informací sestavím program na míru. Na studenty kladu vysoké nároky a motivuji je k co nejlepším výsledkům. Vycházím také z toho, že k motivaci studenta přispívá fakt, že se pro studium "zapálí". Nizozemština je nejen mou prací, ale zároveň i vášní - ač to zní možná pateticky - a proto nemívám problém své nadšení na studenty přenést. Seznámím Vás s nizozemskou/vlámskou kulturou a ukážu Vám, čím mě tyto země za posledních 13 let okouzlily a proč jsou mi blízké. Během hodin je zásadní příjemná atmosféra. Mým cílem je, aby se student během lekcí bavil, těšil se na ně a a oba jsme měli radost z jeho studijních pokroků.


Mgr. Anna Phillips

 

 


 

Vyhledávání

Kontakt

Anna Phillips - Dutch For You online
Skype: DutchForYou