A2-C: De herkenbare wetten van Murphy / Murphyho zákony, které vám budou povědomé :-)

04.02.2011 10:59

 

Als je in de andere rij aansluit, dan zal de rij die je net verliet sneller gaan dan de rij waar je nu in staat.

in de rij aansluiten - stoupnout si do řady; net - před chviličkou; verlaten (verliet, h.verlaten) - opustit

 

Als iets schoon moet worden, zal iets anders vuil moeten worden.

schoon -  čistý; vuil - špinavý

 

Degene die het minste werk doet zal de grootste beloning krijgen.

degene die - ten, který; de beloning - odměna

 

Als er in een periode van een paar maanden maar enkele feestjes zijn vallen ze allen op dezelfde avond.

vallen op - připadnout na (stejný den)

 

Machines die kapot zijn, werken perfect als de monteur komt.

kapot - rozbitý; de monteur - opravář

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Anna Phillips - Dutch For You online
Skype: DutchForYou